Jste zde

GDPR

V souvislosti s Nařízením EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. 4. 2016 sdělujeme, že:

 • odesláním rezervačního emailu souhlasíte s našimi podmínkami pro rezervaci vstupného na naše prohlídky, a zaroveň vyslovujete souhlas s tím, že pokud nedodržíte naše podmínky pro storno rezervaci, tak můžeme použít Vaše jméno a příjmení k zveřejnění na naší tzv. Černé listině
 • zakoupením vstupenky na akce, které jsou spolkem organizovány, dáváte souhlas s tím, že mohou být pořízeny fotografie a videozáznamy Vaší osoby označeným průvodcem a užity k propagaci spolku na jeho webových stránkách a publikacích
 • fotografovaná osoba má právo odmítnou pořízení fotografie, popř. videozáznamu své osoby označeným průvodcem
 • fotografie budou zveřejněny bez jména, anonymně

 Správce pořízených materiálů je:

DURANCIA – historický spolek, Zahradní 198/2, 783 36 KŘELOV, Česká republika - Země Morava,
IČ: 22878254 

 Práva subjektu osobních údajů:

 • svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným sdělením na adresu spolku, uvedené výše.
 • má přístup ke svým osobním údajům
 • na opravu nepřesných osobních údajů – povinnost správce opravit bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje a doplnit neúplné osobní údaje
 • výmaz svých osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování – výjimky, kdy je zpracování nezbytné (pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků)
 • vznést námitku proti zpracování
 • na přenositelnost osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování – pokud správce osobní údaje již nepotřebuje

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer